Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013 Αμφιθέατρο Maroussi Plaza,
Μαρούσι

7th Marketing Directors Forum on Marketing Accountability

Malcolm Mc Donald
Marketing Accountability - from strategy to share price

To marketing ξαφνικά φάνηκε ότι έχασε την αίγλη του με τη δημοσίευση του report της Deloitte το 2008, βάσει του οποίου το marketing έχανε έδαφος στις αντιλήψεις των CEOs και των Finance Directors, λόγω της σχετικής έλλειψης accountability.

Παρ’όλα αυτά, τα πορίσματα της επταετούς έρευνας που διεξήγαμε στο Cranfield μας επέτρεψε να αναπτύξουμε και να δοκιμάσουμε στρατηγικές προκειμένου να κερδίσει έδαφος το marketing σε επίπεδο accountability. Αυτή η έρευνα, που εμφανίστηκε σε δύο διαδοχικά βιβλία από τον καθηγητή McDonald (Marketing Due Diligence, το οποίο ψηφίστηκε ως το καλύτερο βιβλίο της χρονιάς το 2006 από το Chartered Institute of Marketing και το Marketing Accountability, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2009), θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο του forum.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να αντλήσουν πολύτιμες κατευθυντήριες γραμμές για τη χάραξη στρατηγικών.

Κατεβάστε την παρουσίαση


Tim Ambler
Marketing Fundamentalism

Οι marketers συχνά ακολουθούν θεωρητικές μόδες. Η παρουσίαση θα διεισδύσει στο φαινόμενο της αποτελεσματικότητας marketing, στηριζόμενη σε θεμελιώδεις αρχές. Είναι ελάχιστα τα ολοκληρωμένα dashboard metrics που δημιουργούν συνέργειες ανάμεσα στο marketing και άλλες επιχειρηματικές λειτουργίες, βελτιώνουν το στρατηγικό σχεδιασμό και δίνουν νόημα στην αξιολόγηση της απόδοσης. Η μέτρηση του brand equity είναι καίριας σημασίας. Στην παρουσίαση θα ακολουθήσουμε μια σκληρή προσέγγιση στα θέματα της απόδοσης μιας επένδυσης, της αξίας του πελάτη και άλλα marketing myths.

Κατεβάστε την παρουσίαση


Rory Morgan
Putting the Count Back into Accountability – A Practitioner’s Perspective

Λέγεται ότι η στρατηγική εν γένει αφορά σε στόχους και τρόπους επίτευξης τους. Ο Rory Morgan θα κάνει μια περίληψη της 40ετούς καριέρας του στο branding research και στην ανάπτυξη μεθοδολογιών και θα εκθέσει τους 5 δημοφιλέστερους τρόπους μέσω των οποίων η έρευνα είναι σε θέσει να προσεγγίσει άμεσα τους βασικούς στόχους του brand marketing.

Σε αυτό το πλαίσιο θα εκτεθούν οι λόγοι για τους οποίους η αγορά, αλλά και το ευρύτερο κοινό, δεν κατανοούν σωστά την πραγματική αξία των μαρκών, είτε πρόκειται για ασαφή κατανόηση και χρήση της έννοιας της «καταναλωτικής πιστότητας», είτε για την ελλιπή μέτρηση της σχετικότητας και της σημασίας των «μαλακότερων», συναισθηματικών διαστάσεων μιας μάρκας ή για τον ελλιπή συνυπολογισμό του ρόλου που διαδραματίζει η έννοια της περίστασης στην τμηματοποίηση ενός κοινού.

Στην καθόλα πρακτική παρουσίαση θα δοθεί έμφαση στο πως οι διαθέσιμες ερευνητικές μεθοδολογίες μπορούν να βοηθήσουν τους marketers να αποκτήσουν τα απαραίτητα insights που έχουν άμεση επίπτωση στο bottom-line, καθώς και πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ποσοτικοποίηση των επιπέδων καταναλωτικής ζήτησης και της ικανότητας μιας μάρκας να ανταποκριθεί σε αυτή.

Κατεβάστε την παρουσίαση


David Haigh
Brand Scorecards – the key to Marketing Accountability

Οι ασώματες ακινητοποιήσεις και κυρίως οι μάρκες αποτελούν ζωτικής σημασίας στρατηγικά και χρηματοοικονομικά οριζόμενα assets, για τη διαχείριση και το κτίσιμο των οποίων οι marketers είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι. Ταυτόχρονα, τόσο οι οικονομικοί διευθυντές, όσο και οι σοβαροί επενδυτές απαιτούν μεγαλύτερο βαθμό διαφάνειας της αξίας των ασώματων ακινητοποιήσεων, καθώς και αποδείξεις της απόδοσης των ενεργειών marketing ώστε να βελτιώσουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις.

Ολοένα και εντονότερα οι marketers καλούνται από τα διοικητικά συμβούλια και τους CFOs να απαντήσουν στις εξής βασικές ερωτήσεις:

 • Σε ποιό βαθμό πρέπει να επενδύσουμε σε ενέργειες marketing και σε branding;
 • Ποιές αγορές, ποιοι πελάτες, ποιές μάρκες και ποια κανάλια θα έχουν τις καλύτερες επιδόσεις;
 • Ποιά στρατηγική θα έχει τη μεγαλύτερη αξία;
 • Πως αποδίδουν οι μάρκες μας συγκριτικά με τους ανταγωνιστές και τους στόχους που έχουν τεθεί;

O David Haigh θα εξετάσει αυτά τα νευραλγικά θέματα που σχετίζονται με τις επενδύσεις σε marketing. Επιπλέον, θα συζητήσει τη σημασία της συσχέτισης μετρήσεων που αφορούν στις δραστηριότητες μιας μάρκας, στην αξία της και στους δείκτες χρηματοοικονομικής απόδοσης της στο πλαίσιο ενός scorecard, με γνώμονα τη βελτίωση των αποφάσεων marketing και branding και του marketing accountability.

Κατεβάστε την παρουσίαση


Nigel Hollis
Linking intangible ideas to financial realities

Το μυαλό του καταναλωτή είναι ο τόπος διαβίωσης μιας μάρκας. Ο κύριος στόχος μας ως marketers είναι να διασφαλίσουμε ότι οι ιδέες, οι αναμνήσεις και οι συνειρμοί που ξεπηδούν όταν σκεφτόμαστε μια μάρκα είναι ικανές να οδηγήσουν σε αγοραστική συμπεριφορά, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τις πωλήσεις και τα κέρδη.

Στην παρουσίαση προτείνεται η χρήση ενός ενιαίου πλαισίου μέτρησης, που τους επιτρέπει να συσχετίσουν τις διαφορετικές κουκίδες μεταξύ της επένδυσης σε ενέργειες marketing και των πωλήσεων που εμφανίζονται σε ένα ισολογισμό. Καθότι καμία άλλη ερευνητική προσέγγιση δεν μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες μας σε επίπεδο πληροφόρησης, πρέπει να δημιουργήσουμε μια σειρά από ενοποιημένα εργαλεία για τη βελτίωση τόσο στρατηγικών, όσο και τακτικών αποφάσεων. Η χρήση ενός τέτοιο ερευνητικού πλαισίου θα βοηθήσει τους marketers να λάβουν αποφάσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της αποδοτικότητας των επενδύσεων τους.

Κατεβάστε την παρουσίαση


Oscar Jamhouri
Εισαγωγή στο μοναδικό Marketing Information System για πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό marketing

Εδώ και μια δεκαετία στα συνέδρια που σχετίζονται με το marketing γίνεται λόγος για την ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό marketing. Παρολαυτά, παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν επιτελεσθεί για την αναγνώριση των εμποδίων στην επίτευξη πιο αποτελεσματικού marketing, στην πράξη δεν έχει προταθεί κάποια μέθοδος για την υπερπήδηση τους..

Διαπερνώντας το πέπλο των εικασιών, ο O.Jamhouri εισηγείται μια διέξοδο από το τούνελ της αναποτελεσματικότητας. Όχι, δεν πρόκειται για μαγικά, αλλά για μια συστηματική ενσωμάτωση καινοτομιών και ευρέως διαδεδομένων εργαλείων management, με αποτέλεσμα το πρώτο και μοναδικό σε διεθνές επίπεδο Marketing Information System.

Στην παρουσίαση του θα αναλύσει πως ο συνδυασμός της ιδιόκτητης μεθοδολογίας Market-ContactAudit® σε συνδυασμό με τη μέθοδο Six Sigma δίνουν επιτέλους τη δυνατότητα σε marketing και management teams διεθνώς να επιτύχουν μεγαλύτερα επίπεδα μετρησιμότητας των ενεργειών τους από ποτέ, αυξάνοντας ταυτόχρονα την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα ολοκληρωμένων προγραμμάτων επικοινωνίας.

Κατεβάστε την παρουσίαση


Peter Field
Identifying and Avoiding the Conflict between Accountability and Effectiveness

Η παρουσίαση του Peter Field στηρίζεται σε δεδομένα που περιέχονται στο βιβλίο “Marketing in the Era of Accountability”, των Let Binet & Peter Field, που κυκλοφόρησε από το Institute of Practitioners in Advertising (IPA). Θα αναλύσει τα κύρια ευρήματα από 880 case studies αποτελεσματικότητας από τη Μ.Βρετανία και θα εξετάσει ποιές μετρήσεις και στρατηγικές συνδέονται στενότερα με άνω του μέσου όρου θετικά επιχειρηματικά αποτελέσματα. Στην πορεία αναγνωρίζει πολλές περιοχές όπου καθιερωμένες πρακτικές και μετρήσεις marketing δεν συνεισφέρουν ουσιαστικά στην αύξηση της αποδοτικότητας μιας επιχείρησης, αλλά είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνονται αποτελεσματικές στη γενική διεύθυνση. Η παρουσίαση θα κλείσει με μια σειρά από πρακτικές προτάσεις σχετικά με το πως μπορούν να ευθυγραμματιστούν η στρατηγική και το accountability με την αποτελεσματικότητα με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας.

Κατεβάστε την παρουσίαση

 • ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
IBM
 • ΧΟΡΗΓΟΙ
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
 • ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
 • ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ